Zdravotní pojišťovny - smluvní vztahy

V současné době máme uzavřenou smlouvu s následujícími zdravotními pojišťovnami:


Všeobecná zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví


Vojenská zdravotní pojišťovna