Nabídka služeb

Pro jednotlivce

 • Preventivní prohlídky hrazené pojištěncům ordinace každé dva roky (na vyžádání kdykoliv)
 • Ošetření drobných kožních poranění
 • Péče o nekomplikovaného diabetika 2.typu (převážně tzv. stařecká cukrovka u dospělých)
 • Posouzení zdravotní způsobilosti (řízení motorových vozidel, potvrzení ke studiu, sportovní činnost, zbrojní průkaz, atd.)
 • Administrace průkazů v pracovní neschopnosti (neschopenka)
 • Lékařské nálezy pro posouzení zdravotního stavu pro účely mimořádných výhod a příspěvku sociální péče
 • Návrh na lázeňskou péči
 • Kompletní předoperační vyšetření
 • Očkování pravidelná, mimořádná i na vlastní žádost (například tetanus, chřipka, infekční žloutenka typu A i B, klíšťová encefalitida, meningokoková meningitida, žlutá zimnice, břišní tyfus a podobně)
 • Ambulantní 24-hodinové monitorování krevního tlaku (TK Holter)
 • Pravidelná měření krevního tlaku, stanovení kardiovaskulárního rizika a prevence
 • Vyšetření EKG s popisem křivky
 • Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpretací výsledku (prevence nádoru tlustého střeva)
 • Racionální antibiotická léčba včetně měření CRP přístrojem v ordinaci k diagnostice zánětlivých stavů (virové x bakteriální)
 • Měření krevní srážlivosti přímo v ordinaci a řízení antikoagulační léčby
 • Síť vyšetření u specialistů včetně laboratorních a zobrazovacích metod (u indikovaných případů)

Pro firmy

 • Pracovně-lékařská péče standardní i nadstandardní včetně prohlídek pracoviště a školení první pomoci
 • Preventivní programy pro zaměstnance (i v naší ordinaci neregistrované) a všeobecné vyšetření dle dohody
 • Cílená vyšetření podle rizika při pracovním zařazení (řidiči, pracovníci v hluku, zdravotní průkazy pracovníků v potravinářství, apod.)

Nabídka služeb