hynek_jebavy.jpg

MUDr. Hynek Jebavý

(*1977)

Vzdělání:
 • 2009 – složil atestační zkoušku z všeobecného praktického lékařství
 • 2006 – absolvoval společný interní základ testem a absolvováním kurzu (současný ekvivalent 1. atestace z vnitřního lékařství)
 • 2003 – absolvoval magisterské studium všeobecného lékařství na 2.LF UK (Praha 5 – Motol)
Praxe, dosažené výsledky - lékařství:
 • Od roku 2010 provozovatel a lékař nestátního zdravotnického zařízení (ordinace praktického lékaře)
 • Od roku 2005 až 2011 samostatně slouží pohotovostní služby na infekčním oddělení FTN
 • V letech 2004 - 2007 pracoval na plný úvazek na interním oddělení Městské nemocnice Neratovice, pracoval zde na lůžkovém oddělení, v interní ambulanci a prováděl konsilia pro chirurgické obory. Od roku 2005 do roku 2010 sloužil samostatně pohotovostní služby na standardním interním oddělení a multidisciplinárním JIP.
 • V letech 2007 - 2009 sloužil pohotovostní služby na II. Interní klinice FTN.
 • V roce 2007 pracoval na plný úvazek na kardiologické klinice IKEM.
 • V rámci příprav absolvoval stáže například na plicní klinice FTN, hematologické klinice FNKV, infekčním oddělení FTN, chirurgickém a gynekologickém oddělení MNN, neurologické klinice FNB, oční klinice FNB a pediatrické klinice FNB.

tereza_rychtecka.jpg

MUDr. Tereza Rychtecká

(*1992)

Vzdělání:
 • 2021 - složila atestační zkoušku z všeobecného praktického lékařství
 • 2011 - 2017 absolvovala magisterské studium všeobecného lékařství na 3.LF UK v Praze
Praxe, dosažené výsledky - lékařství:
 • Od roku 2017 lékařka nestátního zdravotnického zařízení (ordinace praktického lékaře)
 • V letech 2017 - 2021 absolvovala stáž v ordinaci VPL, stáž v Thomayerově nemocnici v Praze na oddělení gynekologie a porodnictví, pediatrie a ARO, stáž v Psychiatrické nemocnici Bohnice, stáž na RZS výjezdovém centrum Brandýs nad Labem, stáž z ORL, stáže v Nemocnici na Homolce - oddělení neurologie, dermatovenerologie, RHB, ortopedie a urologie a stáž v NMSKB - interní a chirurgická oddělení