hynek_jebavy.jpg

MUDr. Hynek Jebavý

(*1977)

Vzdělání:
 • 2009 – složil atestační zkoušku z všeobecného praktického lékařství
 • 2006 – absolvoval společný interní základ testem a absolvováním kurzu (současný ekvivalent 1. atestace z vnitřního lékařství)
 • 2003 – absolvoval magisterské studium všeobecného lékařství na 2.LF UK (Praha 5 – Motol)
Praxe, dosažené výsledky - lékařství:
 • Od roku 2010 provozovatel a lékař nestátního zdravotnického zařízení (ordinace praktického lékaře)
 • Od roku 2005 až 2011 samostatně slouží pohotovostní služby na infekčním oddělení FTN.
 • V letech 2004 - 2007 pracoval na plný úvazek na interním oddělení Městské nemocnice Neratovice, pracoval zde na lůžkovém oddělení, v interní ambulanci a prováděl konsilia pro chirurgické obory. Od roku 2005 do roku 2010 sloužil samostatně pohotovostní služby na standardním interním oddělení a multidisciplinárním JIP.
 • V letech 2007 - 2009 sloužil pohotovostní služby na II. Interní klinice FTN.
 • V roce 2007 pracoval na plný úvazek na kardiologické klinice IKEM.
 • V rámci příprav absolvoval stáže například na plicní klinice FTN, hematologické klinice FNKV, infekčním oddělení FTN, chirurgickém a gynekologickém oddělení MNN, neurologické klinice FNB, oční klinice FNB a pediatrické klinice FNB.
ondrej_rataj..jpg

MUDr. Ondřej Rataj

(*1976)

Vzdělání:
 • 2008 – absolvoval společný interní základ testem a absolvováním kurzu (současný ekvivalent 1. atestace z vnitřního lékařství)
 • 2003 – absolvoval magisterské studium všeobecného lékařství na 2.LF UK (Praha 5 – Motol)
Praxe, dosažené výsledky - lékařství:
 • Od roku 2016 lékař nestátního zdravotnického zařízení (ordinace praktického lékaře)
 • Od roku 2012 pracuje na Interním oddělení Oblastní nemocnice Kladno jako lékař koronární jednotky. V rámci kardiologické poradny pečuje o chronické pacienty s kardiologickým onemocněním.
 • V letech 2003 - 2011 pracoval na pozici sekundárního lékaře Kardiologické kliniky FNM, seznámil se s invazivní a neinvazivní diagnostikou kardiologických onemocnění. Jako lékař koronární jednotky se zapojil do diagnosticko léčebného procesu akutních kardiologických pacientů.
 • V letech 2003 - 2008 absolvoval stáže na plicní klinice FNM, hematologické klinice FNM, infekčním oddělení FNM, chirurgickém a gynekologickém oddělení FNM, neurologické klinice FNM.